REKLAMAČNÝ PORIADOK

11.1. Riešenie reklamácie:

  • 11.1.1. Reklamácie Vstupeniek a Cinepassov zakúpených online prostredníctvom rezervačného systému MyCinepass si zákazník uplatňuje výhradne u Prevádzkovateľa tohoto systému ako splnomocneného subjektu od Organizátora a to prostredníctvom e-mailu na adrese storno@cinepass.sk alebo services@cinepass.sk . Reklamáciu Vstupeniek a Cinepassov zakúpených online, nie je možné riešiť na Predajných / Registračných miestach.
  • 11.1.2. Reklamácie Vstupeniek a Cinepassov zakúpených na Predajnom mieste/Registračnom mieste si zákazník uplatňuje na mieste zakúpenia daného Cinepassu alebo Vstupenky.

11.2. Nároky na reklamáciu Vstupeniek a Cinepassov zakúpených v systéme MyCinepass a na Predajnom mieste/Registračnom mieste Podujatia v prípade, ak zakúpená Vstupenka obsahuje vady (t.j. nie sú na nej uvedené údaje podľa bodu 2. Všeobecných obchodných podmienok, resp. obsahuje chybné údaje), je Majiteľ Vstupenky povinný bez zbytočného odkladu po jej obdržaní tieto vady reklamovať v zmysle čl. 11. bod 11.1.1. a 11.1.2..

11.3. Bez nároku na reklamáciu a náhradu Vstupeniek a Cinepassov zakúpených v systéme MyCinepass a na Predajnom mieste/Registračnom mieste:

  • Majitelia Cinepassov nemajú v prípade zrušenia jednotlivej Udalosti v rámci Podujatia nárok na žiadne odškodnenie a to ani v prípade, že mali na túto Udalosť Podujatia vykonanú rezerváciu.
  • Náhrada iných výdavkov (doprava do miesta Podujatia, ubytovanie, strava, dodanie vstupenky a pod.) sa neposkytuje.
  • Pri strate alebo krádeži Vstupenky alebo Cinepassu je Majiteľ Vstupenky povinný riadiť sa bodom 9. Všeobecných obchodných podmienok.

Toto je aktuálny výsek zo Všeobecných obchodných podmienok rezervačného systému MyCinepass. Plné znenie Všeobecných obchodných podmienok nájdete v pätičke webovej stránky systému v sekcii "Obchodné podmienky".