POMOCNÍK / NAJČASTEJŠIE KLADNÉ OTÁZKY

Rezervačný systém MyCinepass je webová aplikácia vytvorená na mieru návštevníkov filmových festivalov alebo iných filmových podujatí. Umožňuje online nákup cinepassov a taktiež jednorazových lístkov na konkrétne projekcie. Samozrejmosťou je jednoduchá rezervácia filmov na zakúpené cinepassy elektronicky, bez čakania na registračných miestach. Toto je všeobecný pomocník systému MyCinepass vysvetľujúci jeho základné funkcionality a možnosti. Každý festival sa však riadi vlastnými pravidlami a preto sa môžu niektoré tu uvedené informácie alebo funkcionality líšiť.

Návštevník festivalu a jeho konto v rezervačnom systéme

Záujemcovia o návštevu festivalu/podujatia, ktorée registrované v rezervačnom systéme MyCinepass majú možnosť si sami cez internet vytvoriť svoje konto. Po zadaní všetkých požadovaných údajov bude používateľom sprístupnená ich súkromná stránka, na ktorej si môžu spravovať všetky svoje aktivity v rámci konkrétneho podujatia. Ak je to umožnené organizátorom, môžu si priamo online kúpiť cinepass alebo lístok na konkrétnu projekciu. Registrácia je jednorazová a umožňuje registrovanej osobe využívať svoje konto v rámci všetkých festivalov/podujatí v rámci systému MyCinepass. Pri registrácií odporúčame zadávať pravdivé údaje, nakoľko pri prevzatí zaplatených produktov môžete byť požiadaný personálom o doloženie totožnosti.

Ak ste si najskôr kúpili cinepass, registráciu už nevykonávajte, lebo ju za vás spravil personál festivalu/podujatia. Ihneď po tom, ako vás personál festivalu/podujatia zaevidoval do systému, bola Vám odoslaná e-mailová správa s inštrukciami pre prvé prihlásenie. Ak ste takúto správu neobdržali, skontrolujte si spamový kôš vašej e-mailovej schránky. Iným dôvodom môže byť, že vo vašom konte bola zadaná e-mailová adresa s preklepom. Ak máte podozrenie, že sa tak stalo, kontaktujte nás na adrese support@cinepass.sk alebo navštívte opätovne predajné miesto a požiadajte o kontrolu zadaných údajov.

Vaše konto v systéme MyCinepass, či ste si ho založili sami „Online Registráciou“ alebo„Aktiváciou po zaevidovaní na predajnom mieste“ nie je časovo limitované (ak prevádzkovateľ neurčí inak) a bude funkčné aj na ďalších ročníkoch festivalu. Konto je funkčné a platné v rámci celého systému MyCinepass a teda ho možno využívať v rámci všetkých podujatí zverejnených v tomto systéme. Preto odporúčame, aby ste si prihlasovacie údaje starostlivo uschovali.

V prípade, že sa niečo zmenilo, alebo pri vytváraní konta ste uviedli údaje s preklepom, prípadne na registračnom mieste personál niečo poplietol, máte možnosť si niektoré údaje zmeniť vo vašom profile po prihlásení do rezervačného systému. V prípade, že požadujete zmeniť meno alebo e-mailovú adresu, prosím kontaktujte nás e-mailom na support@cinepass.sk a popíšte čo najpodrobnejšie vzniknutý problém. Vašu požiadavku spracujeme v čo najkratšom možnom čase.

Prihlasovacie meno alebo heslo môžete získať cez funkciu Zabudnuté heslo, ktorá sa nachádza v sekcii Prihlásiť a rezervovať. Požadované údaje vám budú doručené na e-mailovú adresu, ktorú ste zadali pri registrácii. Ak sa prihlásiť viete a chcete si heslo zmeniť, táto možnosť sa nachádza v sekcii Profil.

Všetko okolo rezervácií, cinepassov a virtuálnych kariet

Cinepass je väčšinou plastová karta s originálnou potlačou vydávaná organizátorom pre návštevníkov festivalu. Cinepass je médium slúžiace ako náhrada vstupenky s možnosťou opakovaného používania. Cinepass plní účel permanentky, ktorá návštevníkovi umožňuje vstup na bežné projekcie do kinosál a je platný len určité (zaplatené) časové obdobie.

V niektorých prípadoch môžu mať cinepassy aj inú formu vyhotovenia ako napríklad náramok na ruku. Každý cinepass má svoje jedinečné identifikačné číslo s čiarovým alebo QR kódom.

Platnosť cinepassov sa dá opakovane obnovovať a predlžovať.

Cinepassy vydané pred rokom 2016 z dôvodu aktualizácie rezervačného systému už nevieme akceptovať. Platnosť cinepassov vydaných v roku 2016 a neskôrje možné pravidelne predlžovať zakúpením ďalšej platnosti na ďalších ročníkoch festivalu.

 • Každý návštevník môže mať aktívny v jednom čase vždy len jeden cinepass. Na jedno konto nemožno mať aktivovaných (platných) viac kariet cinepassov.
 • Cinepass je platný len ako celok, samostatný čiarový kód zo cinepassu nemožno použiť na vstup do kinosál a nemožno sa ním nikde identifikovať.
 • Ak v stánku niekto požiada o aktiváciu staršieho cinepassu (z predchádzajúcich ročníkov), aktivovaný môže byť len v prípade, že daná osoba nemá už aktivovaný iný cinepass, a cinepass, ktorý žiada aktivovať, bol vydaný na jeho osobu.
 • Cinepass sa štandardne vydáva na meno, je neprenosný a je ho možné aktivovať aj na ďalších ročníkoch festivalu ak organizátor neurčí inak.

V prípade, že si cinepass aktivujete online platbou cez internet máte na výber 2 možnosti:

 • môžete si aktivovať kartu (cinepass) ktorý ste už používali v minulosti, ale už stratil platnosť (len karty vydané v roku 2016 a novšie)
 • alebo si zvolíte možnosť novej karty

ak ste si zvolili možnosť aktivácie staršej karty, vybratý cinepass sa vám aktivuje na tejto karte. Nemusíte už nikam chodiť, máte platný cinepass, spravíte si rezervácie a s cinepassom chodíte do kinosál.

Ak ste si ale zvolili novú kartu, lebo nevlastníte ešte žiadnu inú, tak ihneď po vykonaní platby získavate „Virtuálnu kartu“. Jedná sa o dočasný cinepass, na ktorý máte možnosť vykonávať si rezervácie (na základe stanovených pravidiel) na filmy ihneď, ako budú v systéme povolené.

Virtuálna karta vás však neoprávňuje na vstup do kinosál. Preto je nutné pri vašej prvej návšteve festivalu vyhľadať registračné miesto (spravidla sa nachádza v blízkosti každej kinosály) a požiadať o vydanie vášho originálneho cinepassu (kartičky). Na tomto cinepasse si následne nájdete všetky svoje rezervácie a môžete si naplno vychutnať festival. Vydanie cinepassu ako náhrada za virtuálnu kartu je zadarmo.

Ak má návštevník vykonanú rezerváciu, je zaručené, že má v sále rezervované miesto. Takéto miesto sa pre návštevníka drží, ale ak sa do sály nedostaví najneskôr 5 min. pred začiatkom projekcie, prepadá v prospech cinepassov a akreditácií bez rezervácie. Po tomto termíne už nie je garantované, že sa do sály dostanete, lebo kinosála môže byť plná. Rezervácia nie je na konkrétne miesto v kinosále. Sedenie je voľné a sadnúť si môžete na ľubovoľné miesto okrem tých, ktoré sú vyhradené pre špeciálnych hostí.

Každý cinepass, alebo akreditácia má definované limity na počet aktívnych rezervácií. Nejedná sa o limit predstavení, ktoré by ste mohli navštíviť, ale len o počet rezervácií, ktoré máte na cinepasse naraz aktivované/zarezervované. Ihneď ako sa začne vami rezervovaná projekcia, či už ju využijete, alebo prepadne, uvolní sa vám táto rezervácia na cinepasse a možete vykonať ďalšiu. Záleží len na Vás ako s týmito rezerváciami budete pracovať a ako využijete tieto možnosti.

Túto akciu môžete realizovať iba ak máte aktívne konto a platný cinepass. Rezervácie možno vykonávať aj na „Virtuálnu kartu“. Povyzdvihnutí cinepass-u na registračnom mieste sa vaše rezervácie z „Virtuálnej karty“ automaticky presunú na váš nový cinepass.

 • Kliknite na položku Rezervácie na CINEPASS.
 • Prihláste sa svojím prihlasovacím menom a heslom.
 • Následne sa zobrazí ponuka filmov.
 • Na hornej časti obrazovky je kalendár (pri festivaloch s malým počtom projekcií sa nemusí zobraziť), v ktorom si môžete zvoliť konkrétny deň, prípadne všetky dni festivalu pomocou ikony kalendára na začiatku kalendárového riadka.
 • K dispozícii sú rôzne filtre, ktoré vám v listovaní pomôžu.
 • Systém zobrazuje filmy vrátane stavu, či je možná rezervácia alebo nie.
 • Kliknutím na zelené tlačidlo Rezervovať vykonáte rezerváciu na svoj cinepass.
 • Ak pri filme zelené tlačidlo chýba, rezervácia filmu už nie je možná.
 • Rezerváciu je možné zrušiť kedykoľvek.
 • Po skončení práce sa zo systému odhláste, aby nedošlo k zneužitiu vášho konta cudzou osobou.

Pre držiteľov platných cinepassov rezervácia nie je nutná, ale odporúča sa. Do kinosály majú prednostný vstup návštevníci, ktorí majú na konkrétne predstavenie urobenú rezerváciu. Ak je predstavenie kompletne vyrezervované, je malá šanca dostať sa do kinosály. Rezervácie prepadajú 5 minút pred začiatkom predstavenia, vtedy začína personál kinosály púšťať do sály aj návštevníkov bez rezervácie a to až do naplnenia kapacity sály.

 • Môžete navštíviť registračný stánok, kde vám rezerváciu na požiadanie po predložení cinepassu vykonajú.
 • Využite náš rezervačný systém MyCinepass a spravujte si rezervácie cez počítač, mobil, prípadne cez terminály, ktoré sa nachádzajú v blízkosti kinosál.

Počet rezervácií na cinepasse, alebo akreditácií nie je presne špecifikovaný a záleží skôr od šikovnosti jeho majiteľa. Rezervácie nie sú časovo obmedzené, môžete si vytvoriť rezerváciu na akúkoľvek dostupnú verejnú projekciu, ktorá sa bude konať v danom ročníku festivalu, ak budete mať v čase plánovanej projekcie platný cinepass. Limitovaný ste len tým, že každý návštevník má právo mať na svojom cinepasse naraz len určitý počet aktívnych rezervácií. Tento počet záleží od typu zakúpeného cinepassu. V prípade, že svoju rezerváciu nevyužijete, prepadá v prospech organizátora zvyčajne 5 min pred začiatkom projekcie (ak organizátor neurčí inak). Rezervácia sa samozrejme uvolní aj keď ju využijete. Následne si môžete spraviť ďalšiu rezerváciu.

Rezervačný systém blokuje vykonanie rezervácie a predaj lístkov v prípade, že ostáva menej ako 1 hodina dozačiatku predstavenia. Každá kinosála má definovaný počet miest, ktorý keď je dosiahnutý tak sú rezervácie zablokované. Tieto volné miesta sú vyhradené už len na predaj jednotlivých vstupeniek, alebo pre návštevníkov bez rezervácie. Podmienka platného cinepassu je samozrejmosťou. V prípade, že limit je napríklad 30 miest a aktuálne je voľných napríklad 25miest a je viac ako hodina do začiatku predstavenia, je šanca, že niekto svoju rezerváciu zruší. Ak sa týmto spôsobom navýši počet voľných miest nad hodnotu 30, systémopätovne uvoľní možnosť rezervácie daného predstavenia.

Na cinepassy bez rezervácie sa do kinosály začína púšťať zvyčajne 5 min. pred začiatkom projekcie (dovtedy je vstup do kinosály len na rezervácie a lístky na dané predstavenie).Vstup je umožnený len takému počtu osôb, ktorý zodpovedá kapacite kinosály. (Prekročenie kapacity kinosály nie je dovolené.) Počet voľných nevyrezervovaných miest si môžete skontrolovať cez webový rezervačný systém, no ani to nie je záruka stopercentnej informácie (voľných miest môže byť nakoniec omnoho viac), pretože viacero ľudí nemusí svoju rezerváciu využiť, a tak môže prepadnúť vo vášprospech. Cinepassy nie je možné použiť (vykonať rezerváciu, umožniť vstup bez rezervácie) na vybrané projekcie stanovené organizátorom.

Bohužiaľ nie, každý cinepass je vydaním viazaný priamo na e-mailovú adresu a nie je možné ho presúvať. V takomto prípade je možné o zmenu požiadať na registračnom mieste, kde za poplatok stratenej karty vám bude vydaná nová karta priradená vášmu kontu.

Aby nedošlo k zneužitiu, nahláste prosím stratu na ktoromkoľvek registračnom mieste festivalu. V prípade, že si želáte vydať nový náhradný cinepass, personál vám ho za poplatok podľa cenníka vystaví.

Lístky na jednotlivé projekcie

Vo festivalových pokladniach, ale aj cez rezervačný systém si môžete zakúpiť jednorazové lístky na konkrétne filmové predstavenie. Lístok je v podstate rezervácia, ktorá stráca platnosť 5 min pred začiatkom projekcie. Lístok je možné využiť len na jednu konkrétnu projekciu. Ak takýto lístok nepoužijete na konkrétny rezervovaný film, tak stráca platnosť bez možnosti náhrady.

Za stratený lístok nemožno vydať náhradný a preto odporúčame lístky starostlivo odkladať a chrániť až do ich použitia.

Nákupy a platby

Bezpečnosť je pre nás na prvom mieste a preto sme spravili všetko pre to, aby prebehla Vaša platba vždy bezpečne.

 • Stránka rezervačného systému komunikuje s vašim prehliadačom šifrovane. Presvedčte sa o tom sami a skontrolujte, že v adresnom riadku je adresa v tvare https:// a zároveň je tam ikonka zeleného zámku.
 • Všetky platby prebiehajú priamo prostredníctvom bezpečnej platobnej brány VÚB banky.
 • K platbám nevyužívame žiadne iné sprostredkovateľské platobné brány.
 • K vašim údajom, ktoré zadávate o platobnej karte nemáme žiadny prístup a ani ich nemáme možnosť nijako spracúvať a ukladať.
 • Lístky a cinepassy sa predávajú v registračných stánkoch a pokladniach festivalu, ktoré sa zvyčajne nachádzajú v blízkosti festivalových kín a sú označené.
 • Niektoré vybrané druhy lístkov a cinepassov sa dajú kúpiť aj online cez rezervačný systém MyCinepass pomocou online platby bankomatovými kartami MasterCard, Maestro, VISA, VISA Electron a Diners Club International.
 • Cinepassy možno kúpiť aj nepriamo cez internet od zmluvných predajcov. Zakúpený voucher si vymeníte za festivalový cinepass na registračnom mieste.
 • Vybrané lístky možno zakúpiť aj nepriamo od zmluvných predajcov. Takéto lístky netreba vymieňať a slúžia priamo na vstup na konkrétnu projekciu.

Kúpou akéhokoľvek produktu v rezervačnom systéme MyCinepass je vám automaticky vygenerované potvrdenie o kúpe. To je automaticky uložené v sekcii „Moje nákupy“ a tiež zaslané e-mailom na adresu zákazníka.

Rezervačný systém MyCinepass umožňuje rýchly nákup cinepassov pomocou online platby platobnými kartami MasterCard, Maestro, VISA, VISA Electron a Diners Club International. Každý návštevník si na svoje konto môže kúpiť len jeden cinepass. Ihneď po vykonaní platby získavate (Virtuálnu kartu). Jedná sa o dočasný cinepass, na ktorý máte možnosť vykonávať si rezervácie (na základe stanovených pravidiel) na filmy ihneď, ako budú v systéme povolené. Virtuálna karta vás však neoprávňuje na vstup do kinosál. Preto je nutné pri vašej prvej návšteve festivalu vyhľadať registračné miesto (spravidla sa nachádza v blízkosti každej kinosály) a požiadať o vydanie vášho originálneho cinepassu. Na tomto cinepasse si následne nájdete všetky svoje rezervácie a môžete si naplno vychutnať festival. Vydanie cinepassu ako náhrada za virtuálnu kartu je zadarmo.

V prípade, že to organizátor podujatia dovolí, rezervačný systém MyCinepass umožňuje prostredníctvom funkcie nákupu cinepassu aktivovať aj CINEPASS (kartičku) z predchádzajúcich ročníkov. Tešíme sa, že aj takýmto spôsobom sa môžeme správať ekologicky.

Ak je aktivácia staršieho cinepassu povolená a kupujúci má vo svojom konte evidovanú staršiu kartičku cinepassu a daná kartička vyhovuje pre aktiváciu daného produktu, systém mu v procese nákupu ponúkne na výber možnosť, či si želá novú kartu, alebo či chce aktivovať tú staršiu. Aktiváciu staršej karty odporúčame až keď si naozaj fyzicky skontrolujete, že danú kartu s daným číslom naozaj vlastníte.

Po aktivácií staršej kartičky nie je už nutné navštíviť predajné miesto festivalu. Na danú kartičku si robíte rezervácie a preukazujete sa ňou pri vstupe do priestorov podujatia.

Vo väčšine prípadov sú používané jednotné dizajny pre viacero typov cinepassov, no nemusí to byť pravidlom ak sa organizátor rozhodol pre konkrétny typ cinepassu používať špecifický dizajn kariet. Ak ste mali minulý rok kartičku niektorého zo cinepassov, nemusí ísť na ňu aktivovať cinepass s iným názvom.

Ak vlastníte kartičku s univerzálnym dizajnom, nemusí ísť na ňu už pri novom nákupe aktivovať cinepass pri ktorom sa organizátor rozhodol používať špecifický dizajn.

Ak vlastníte kartičku so špecifickým dizajnom (napríklad označenie textom "SENIOR", "KLUB", "INDUSTRY", atď.) , nepôjde na ňu aktivovať iný produkt okrem toho aký je na nej napísaný.

Rezervačný systém MyCinepass umožňuje rýchly nákup lístkov na jednotlivé projekcie pomocou online platby platobnými kartami MasterCard, Maestro, VISA, VISA Electron a Diners Club International. Nákup lístkov je dostupný registrovaným, ale aj neregistrovaným návštevníkom. Ihneď po vykonaní platby získavate zakúpené lístky v elektronickej podobe. Lístky sú v podobe PDF súboru zaslané na e-mailovú adresu návštevníka. Registrovaný návštevník si môže lístky nájsť aj cez rezervačný systém v sekcii „Moje nákupy“. Získané lístky si vytlačte a preukážte sa nimi pri vstupe do kinosály. Zakúpené lístky nie je nutné tlačiť, stačí pri vstupe do kinosály umožniť nášmu personálu zosnímať kód vstupenky z displeja vášho mobilného zariadenia. Zakúpené lístky strácajú platnosť 5. min pred začiatkom projekcie. Ak sa nedostavíte v tomto čase, organizátor negarantuje, že sa do kinosály dostanete. Povinnosťou majiteľa zakúpenej vstupenky je chrániť ju a nedovoliť jej skopírovaniu a zneužitiu. Každá vstupenka má jedinečný kód, ktorý je po prvom použití deaktivovaný. V prípade zneužitia vstupenky organizátor neposkytuje žiadnu náhradu.

Všetky vaše údaje zadávané v rezervačnom systéme a aj na stránke banky sú šifrované a chránené.

 • Po potvrdení nákupu treba vyplniť základné fakturačné údaje.
 • V ďalšom okne skontrolujte správnosť údajov objednávky a kliknite na "Zaplatiť".
 • Následne budete presmerovaný na platobnú bránu VUB Banky.
 • Zadajte všetky požadované údaje.
 • Po úspešnom vykonaní platby vás banka presmeruje späť do rezervačného systému.
 • Informačná stránka vám oznámi, že zakúpené produkty ste mali aktivované.

V prípade, že platba prebehne úspešne a nebudete automaticky presmerovaný do rezervačného systému a zároveň vo vašom konte neuvidíte žiadny aktívny produkt (cinepass "Virtuálnu kartu", alebo v sekcii "Moje nákupy" nový nákup lístkov), systém párovania platby pravdepodobne zlyhal. V takomto prípade prosím kontaktujte podporu na adrese support@cinepass.sk, kde uveďte základné informácie o vás a platbe. Hneď ako platbu identifikujeme, cinepass, alebo lístky vám aktivujeme. 

Najjednoduchšia cesta je, aby ste si v rezervačnom systéme sami vytvorili svoje konto. Následne stačí navštíviť registračné miesto festivalu (viď oficiálne stránky podujatia) a požiadať o kúpu cinepassu, pričom personálu oznámite údaje potrebné na to, aby vás v systéme našli a vystavili vám váš nový cinepass.

V prípade, že si konto nevytvoríte, tak vám ho vytvorí personál festivalu. O vytvorení konta budete informovaní e-mailom, kde nájdete aj údaje a inštrukcie potrebné pre prvé prihlásenie.

V prípade, že ste si vytvorili objednávku a pokračovali ste v procese platby, boli ste presmerovaní na platobnú bránu banky. Po úspešnom vykonaní platby by ste mali byť presmerovaní späť do rezervačného systému, ktorý by Vám mal okamžite prideliť zakúpený produkt. V prípade, že sa tak nestane, a objednávka následne stále čaká na platbu so stavom "Čakajúca", kontaktujte technickú podporu pre ručné spracovanie platby. Tlačidlo "Zrušiť", ktoré sa nachádza pri takejto objednávke používajte len ak ste platbu nevykonali a želáte si objednávku stornovať.

Študentské, prípadne iné zľavy

V prípade, že organizátor ponúka zvýhodnené cinepassy (produkty) pre kategórie ako ŠTUDENT, SENIOR, ZŤP, atď., takéto produkty sú predávané za určitých podmienok, ktoré si stanovuje sám organizátor.

Ak teda v ponuke konkrétneho festivalu sú takéto zvýhodnené produkty, zvyčajne to funguje nasledovne:

 • Študentské zľavy sú poskytované výhradne študentom s platnou kartou ISIC, ITIC alebo EURO26. Študenti si môžu svoje zľavy aktivovať priamo v profile konkrétneho festivalu, alebo pred platbou za vybraný produkt. Iné overenie online nie je k dispozícii. Ak to organizátor umožní, je možné o aktiváciu študentskej zľavy požiadať aj e-mailom, no podmienky si stanovuje organizátor.
 • Ak je v online ponuke produkt typu SENIOR alebo ZŤP. Takýto produkt si môžu zakúpiť iba ľudia, čo sa vedia preukázať týmto stavom (limity si stanovuje organizátor). Pri vstupe do kinosál s takýmto cinepassom sa musíte preukázať personálu podujatia súčasne aj týmto dokladom a to bez vyzvania. V prípade, že sa nebude vlastník takéhoto cinepassu vedieť reálne preukázať nárokom na zľavnený cinepass, personál podujatia má právo osobu na premietania nevpustiť. Vo väčšine prípadov sa však takéto produkty predávajú len na pokladniach.
 • V rezervačnom systéme nie je možný nákup zľavnených jednorazových lístkov.
 • Podmienkou pre získanie zľavy je, že priezvisko uvedené na vašej karte ISIC, ITIC alebo EURO26 sa musí zhodovať s priezviskom (vrátane stredného mena), ktoré ste uviedli pri registrácií do rezervačného systému MyCinepass. V iných prípadoch nebude možné zľavu automaticky aktivovať.
 • Identifikátor preukazov je zložený z písmen a čísiel, niektoré znaky sú oddelené medzerou. Ak zadávate číslo svojho preukazu ISIC, ITIC alebo EURO26 do overovacieho poľa, nepoužívajte medzery. V prípade, že ani tak nie je zadaný identifikátor akceptovaný, skúste ho napísať bez posledného písmena.
 • Ak ste všetky podmienky splnili a ani tak nedošlo k akceptácii, overte si platnosť vašej karty a následne nás prosím kontaktujte na adrese support@cinepass.sk.

Všeobecné otázky a odpovede

V kinosále je voľné sedenie, sadnúť si môžete na ľubovoľné miesto okrem tých, ktoré sú vyhradené pre špeciálnych hostí. V prípade potreby vás personál kinosály požiada o uvoľnenie miesta. Nestane sa tak, ak to naozaj nie je nutné.

V prípade, že nejaká projekcia bola zrušená, vlastníci lístkov by mali ešte v daný deň kontaktovať pokladňu kina, kde im presne povedia aké majú možnosti.

Štandardne je možné lístok vrátiť, alebo vymeniť za lístok na inú projekciu v rovnakej hodnote.

Pri zrušení predstavenia sú automaticky zrušené aj rezervácie na cinepassoch a tak si ich vlastníci môžu rezervovať inú projekciu. Vlastníci cinepassov nemajú v prípade zrušenia rezervovanej projekcie nárok na finančnú náhradu.

V prípade, že premietanie bolo nahradené iným, dochádza k presunu platnosti lístkov na novú projekciu. Teda lístok vystavený na pôvodnú projekciu bude akceptovaný pri vstupe na náhradnú projekciu. V prípade, že vlastníte takýto lístok a o náhradnú projekciu záujem nemáte, navštívte pokladňu kina, kde vám povedia, aké máte možnosti.

Rezervácie na cinepassoch budú taktiež automaticky presunuté na náhradnú projekciu. Ak o náhradnú projekciu nemáte záujem, rezerváciu na cinepasse si môžete kedykoľvek sami zrušiť. 

Prevádzkovateľ po dohode s organizátorom má právo v prípade problémov rezervačný systém na neobmedzené časové obdobie vypnúť bez predchádzajúceho upozornenia návštevníkov. V tomto prípade sú k dispozícii na vykonanie rezervácie registračné stánky.

 • Systém je navrhnutý hlavne pre prehliadače na pevnom počítači  alebo notebooku, ako sú Google Chrome, Mozilla Firefox a Safari. Prehliadače ako Internet Explorer neodporúčame používať a systém ich ani do verzie 10 vôbec nepodporuje.
 • Celý systém funguje na najmodernejších technológiách a na niektorých, hlavne starších mobilných zariadeniach, nemusí všetko fungovať korektne. Ak používate mobilný telefón alebo tablet, odporúčame používať predinštalovaný prehliadač Google Chrome alebo Mozilla Firefox. Iné prehliadače sa môžu pri niektorých funkciách správať nekorektne.
 • Nedostatky  alebo chyby v rezervačnom systéme môžete nahlásiť na adresu support@cinepass.sk.

Akreditovaný VIP hosť festivalu - vlastní akreditáciu s fotografiou

Špeciálny druh cinepassu pre hostí festivalu, porotu, novinárov, filmových profesionálov a štáb festivalu. Akreditáciu nemožno bežne kúpiť a je prideľovaná na základe individuálnych pravidiel.

Vlastníci akreditácií si v rezervačnom systéme MyCinepass konto nevytvárajú, lebo im je vytvorené automaticky zaradením do databázy konkrétneho festivalu jeho personálom. Akreditácie sú špeciálne kontá, ktoré sú oddelené od kont bežných návštevníkov, ktorí používajú cinepassy. Konto, ktoré si bežný návštevník vytvorí sám v rezervačnom systéme nemôže mať pridelenú akreditáciu.

Nie, vlastníci akreditácií nemajú nákup lístkov a cinepassov prístupný. Ak si potrebujú kúpiť lístok, alebo iný produkt nad rámec akreditačného oprávnenia, musia si vytvoriť konto bežného návštevníka, kde majú nákupy povolené. 

Heslo k VIP akreditácií Vám môže poskytnúť pracovník GUEST servisu, keď vám ju odovzdáva. O zmenu hesla môžete požiadať osobne pracovníka GUEST servisu. O možnosti zmeny hesla sme vás informovali prostredníctvom e-mailu. Heslo si môžete zmeniť sami v sekcii "Prihlásiť a rezervovať" v časti "Akreditovaní hostia" kliknite na voľbu "Zabudnuté heslo" a zadajte požadovanú informáciu. Na e-mail dostanete správu s inštrukciami, ako si nastavíte nové heslo. V prípade, že si neviete rady,  prosím kontaktujte GUEST servis, ktorý vám problém pomôže vyriešiť.

Akreditácia plní rovnakú funkciu ako cinepass návštevníka. Môžete si vytvárať rezervácie a navštevovať rôzne projekcie festivalu v rámci oprávnení konkrétneho typu akreditácie. Akreditácia tiež umožňuje vstupy na rôzne sprievodné akcie určené pre VIP hostí festivalu. Viac informácií Vám vždy poskytne pracovník GUEST servisu.