Organizátor / O podujatí

Filmový festival inakosti

Organizátor

Iniciatíva Inakosť Rajská 4 811 08 Bratislava

občianske združenie zaregistrované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod č. VVS/1-900/90-28830 

IČO: 37 995 545  DIČ: 2022247711  registrované pre daň podľa § 7a) SK2022247711  D-U-N-S: 722025116

Podrobné informácie o festivalových kinách, cinepassoch a vstupenkách nájdete na oficiálnej web stránke podujatia

Dôležité informácie

  • V prípade akýchkoľvek problémov pri platbe, registrácií, prihlasovaní nás kontaktujte na support@cinepass.sk
  • Cinepass je platný až po uhradení kúpnej ceny online platbou. Iné spôsoby platby nie sú možné.
  • Viac o celom rezervačnom systéme a jeho funkciách sa dočítate cez položku spodného menu "Pomocník".
  • Platby prebiehajú prostredníctvom platobnej brány Global Payments, k Vašim údajom ktoré zadávate o platobnej karte nemáme prístup a ani ich nijako nespracúvame a neukladáme. 
  • Registrované údaje o Vašej osobe slúžia len pre zabezpečenie fungovania Vášho osobného konta v systéme a služieb, ktoré vám tento systém poskytuje.